Overslaan en naar de inhoud gaan

Studio PolyLester

Lichaam en Geest (2021)

Meer over dit werk

Studio PolyLester maakt met het werk Lichaam en Geest de beleving van de ruimte voor reizigers op de busstations Centrumzijde en Jaarbeurszijde van Utrecht Centraal prettiger en levendiger. Het tweedelig kunstwerk Lichaam en Geest draagt ook bij aan de oriëntatie van deze reizigers.

Driedimensionaal
Het kunstwerk bestaat uit driedimensionale tekeningen van gekleurde stippen en spiegelstippen. De gekleurde stippen bepalen de tekening, als een raster. De spiegelstippen geven accenten en zorgen door lichtinval en beweging voor een levendig beeld. De monumentale tekeningen concentreren zich op de wand bij het Stadskantoor en de trambaan, maar ‘waaieren’ vandaar uit over de plafonds en kolommen. De reizigers bevinden zich als het ware in het landschap van het kunstwerk. Aan de Jaarbeurszijde creëert Studio PolyLester een fantasielandschap, geïnspireerd op tattoos, graffiti en figuren uit de gamewereld. Aan de Centrumzijde zien we een stedelijk straatbeeld met mensen.

Spiegels van de tijd
Studio PolyLester heeft voor dit werk de omgeving van de busstations geanalyseerd en reizigers gevraagd naar hun beleving van de busstations. Zij constateerden dat de omgeving naast donker en lawaaiig, kaal en leeg is. Reizigers gaven aan beweging, licht en beeld te missen in de omgeving. “Men spreekt over grote billboards of videoschermen. Het verblijf is kort, dus de prikkel zou dat ook moeten zijn. Ons ontwerp wil een dergelijk impact maken, iets dat zich onmiddellijk manifesteert op een visueel en magisch niveau.”

Door een verzameling beelden in een raster te vertalen, ontstaat een samenstelling van beelden, texturen en patronen. De tekeningen zijn realistisch en concreet, maar worden door het rasterpatroon geabstraheerd. Daarmee kan het werk op verschillende manieren beleefd worden: op afstand een concreet beeld, dichtbij een abstract kleurig stippen patroon. De weerkaatsing van licht en bewegende mensen en bussen in de spiegelstippen zorgt voor een steeds wisselend beeld. PolyLester heeft zich laten inspireren door de wandschilderingen, zogenaamde murals, die vaak functioneren als spiegels van de tijd en die een plek een eigen, lokaal karakter geven.

Deel ‘Geest’ aan de Jaarbeurszijde
De mural die voor het het busstation aan Jaarbeurszijde is gemaakt, toont een fantasiewereld met een duidelijke horizon. Hierdoor ontstaat een nieuw verdwijnpunt in de terminal. Door de kleurige tekeningen op de achterwand, op kolommen en plafonds in de terminal, ontstaat een nieuwe ruimte. Dit landschap is geïnspireerd op een virtuele wereld. Het is een futuristisch panorama vol mythische en magische figuren. De reiziger bevindt zich als het ware in het kunstwerk. Deze wereld verwijst naar de toekomst, wat aansluit bij de ontwikkelingen aan de Jaarbeurszijde.

Deel ‘Lichaam’ aan de Centrumzijde
Aan de centrumzijde bestaat de wandtekening uit mensenfiguren, reizigers en personen uit de stad. Een soort familieportret van mensen die samen de stad Utrecht en haar bezoekers verbeelden. We zien een collage van personages. Deze is gebaseerd op een voor deze opdracht gefotografeerde compositie van foto’s van Niels Stomp. PolyLester nodigde hem uit om een kleurrijk groepsportret van bewoners, reizigers en passanten te maken. Ook hier overschrijdt de tekening de grenzen van de achterwand, om in de terminal op verschillende plekken zichtbaar te zijn. Ook hier is spanning aanwezig tussen het concreter beeld en het abstracte ritme en beweging van de textuur.

Werkzaamheden voor de verbetering van de verlichting op de busstations, wat de murals pas echt in het juiste licht zal plaatsen vinden in oktober 2021 plaats. Deze verlichting is van belang voor een prettig verblijf in het gebied.

Kunstenaar
Studio PolyLester
Locatie
Busstation Utrecht Centraal in Binnenstad
Locatie: binnen of buiten
Buiten
Materiaal
verf en spiegelfolie
Jaar van vervaardiging
2021
Jaar van plaatsing
2021

Gerelateerde kunstwerken

HeHe (Helen Evans en Heiko Hansen)

Gone with the wind

HeHe (Helen Evans en Heiko Hansen)

Gone with the wind (2016)

Krijn de Koning (1963)

Enigma’s

Krijn de Koning (1963)

Enigma’s (2022)

Nico Heilijgers

Burgemeester mr. J. van Zanen

Nico Heilijgers

Burgemeester mr. J. van Zanen (2022)